Frågor & svar

Registrering av konto och deltagare

Vi vill registrera oss som kund och beställa kurser, hur gör vi?

Klicka på ”bli kund” och fyll i uppgifterna för verksamhet samt för den person som skall administrera användarkontot.  Så snart detta är klart kan man börja lägga till nya deltagare och kurser.

Vilken licens skall vi välja?

Är det endast någon enstaka person som skall utbildas väljer man ”licens utan kostnad”. Är det ett större antal kurser som kommer behövas under årets gång (ca 10 eller fler), lönar det sig att lägga till en årslicens. Styckpriset per kurs blir då lägre (se priser per kurs i översikten under ”webbkurser”.

Hur länge gäller en licens?

En licens gäller för ett år åt gången från registreringsdatumet och förnyas automatiskt. Har man ingen eller endast något fåtal personer som behöver utbildning nästa år kan man avbeställa licensen. Detta skall då ske skriftligt till Safepac senast 1 månad innan den automatiska förnyelsen.

Kan man köpa kurser och komma åt sitt användarkonto även utan licens?

Ja, man har fortfarande åtkomst till sina deltagare och kan beställa nya kurser. Enda skillnaden är att priset på kurserna är lägre med licens.

Kan man byta person som administrerar vårt konto?

Ja, skicka en mail till ”[email protected]” med uppgifter om den nya personen.

Webbkurserna

Hur snabbt kan vi starta kurserna?

En kurs kan startas direkt efter att den blivit beställd

Vad kostar kurserna?

Pris per kurs varierar på vilken licens man har. Priserna visas under varje kurs i översikten över webbkurserna.

Finns det något tak på hur många kurser man kan beställa på en licens?

Nej

Hur beställer jag kurs/ kurser till mig själv som administratör?

Som administratör finns det två alternativ att beställa en kurs. Det ena alternativet är att man registrerar sig själv som en deltagare och där lägger till kursen. Tänk då på att en och samma mejladress inte kan vara registrerad två gånger. Dock så krävs ingen korrekt mejladress för att registrera en ny deltagare så där går det att hitta på ett eget unikt användarnamn för sig själv så länge det är ledigt.

Andra alternativet är att klicka direkt på ”köp” och ”bekräfta” vid den/de kurser som önskas så läggs kursen till under \\\"mina kurser\\\" på administratörens konto.

Hur beställer jag kurs/ kurser till mina deltagare?

När du är inloggad som administrator klickar du på ”registrera deltagare” och fyller i uppgifter samt vilken/ vilka kurser som deltagaren skall genomföra.

En kurs på mitt konto står som ”expired”

Webbkurserna uppdateras regelbundet eftersom regelverken förändras. För att man inte skall riskera att genomföra en äldre version av kursen som kan innehålla gammal och felaktig information är kurserna tillgängliga i 6 månader efter beställningsdatumet. En kurs som inte genomförts inom 6 månader efter beställningsdatumet får automatiskt status \\\"expired\\\" och måste då köpas på nytt.

Därför är det viktigt att regelbundet se igenom sin deltagaröversikt och påminna de som ännu inte genomfört sin kurs. När det är en månad kvar tills kursen stängs så varnas detta med en symbol i deltagaröversikten efter respektive deltagare.

Inloggning/ genomförande av kurs

Hur ändrar jag namn till en av mina deltagare som är felstavat?

Felstavat namn måste justeras manuellt av Safepac. Skicka ett mejl till [email protected] med uppgifter för användaren som är fel samt de korrekta uppgifterna. Det är viktigt att man är noggrann med stavningen då rättelser som detta är mycket tidskrävande. Eftersom justeringarna måste ändras manuellt av Safepac så tillkommer det en administrativ avgift på 100 sek per deltagare för sådana justeringar.

Kan vi ändra namn och uppgifter på en deltagare som ännu inte genomfört eller som inte längre beörs av sin kurs till en ny deltagare?

Ja, om deltagaren inte någon påbörjad kurs eller har någon annan kurs som tidigare genomförts på sitt användarkonto så går det att byta ut uppgifterna till en ny deltagare. Skicka då mejl till [email protected] för vidare instruktioner.

Då detta måste åtgärdas manuellt och är tidskrävande så debiteras en administrativ avgift på halva kurskostnaden för varje sådan ändring.

Går det att efterbeställa utbildningsintyg i kreditkortsformat om man missade att beställa med det samtidigt som kursen eller om det tappats bort?

Ja, dessa intyg går även att efterbeställas. Skicka en mejl till [email protected] med deltagarens namn samt datum de genomfört sin kurs. Skicka även den korrekta leveransadressen dit intygen skall skickas.

Detta blir en lite mer tidskrävande process för tryckeriet så dessa intyg debiteras 100 sek per intyg istället för 50 sek som är ordinarie pris (inkl.porto).