Frågor & svar

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/13-utbildning/