courseimage
ADR 1.3 med komplettering för klass 7
ADR 1.3 med komplettering för klass 7

 

Obligatorisk behörighetskurs för farligt gods; Klass 7, ADR (vägtransport)

Denna ADR 1.3 utbildning är uppdelad i fyra obligatoriska delar:

Allmän del om farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.

- Funktionsspecifik del: Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen. 

- Säkerhet: Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

-  Klass 7: I denna del beskrivs vad ett undantaget kolli är, hur vi hanterar dessa på ett säkert sätt, vilka bestämmelser jag behöver ta hänsyn till samt strålskydd.

(Fördjupad kunskap inom safety erhålls normalt på den egna arbetsplatsen och regleras av bl a arbetsmiljölagen).

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp