courseimage
DGR 1.5
DGR 1.5 Distansutbildning Farligt gods på flyg

 

Målgrupp: 

Avsändande personal (och liknande funktioner) som omfattas av behörighetskravet.  

Tidsåtgång: 

Ca 2 dagar beroende på tidigare kunskaper

Förkunskaper: 

Vissa förkunskaper om farligt gods är nödvändiga inför denna utbildning. Därför inkluderas även webbkursen ADR 1.3 vid behov eller önskan hos deltagaren. Beställ i så fall ADR 1.3 som webbkurs samtidigt så reducerar vi kostnaden för denna manuellt. Obs! Utbildningsintyg i kreditkortsformat för ADR 1.3 kursen inkluderas ej. 

Språkkunskaper: 

Utbildningen genomförs på svenska och övningsuppgifter samt slutprov på engelska. Grundläggande språkkunskaper i både svenska och engelska är därför nödvändigt.

Kursmaterial: 

Allt tillhörande material till utbildningen ingår förutom regelverket DGR från IATA. Detta rekommenderas att införskaffas av deltagaren innan utbildningen påbörjas för att sedan användas aktivt under utbildningens gång.

Ubildningsintyg: 

Efter genomgången utbildning och avklarad provskrivning erhålls ett utbildningsintyg som är giltigt i 24 månader.

Kategorier: 

Personalkategorier som täcks av utbildningen; kategori 1 - 2.


Som delaktig i flygtransport av farligt gods krävs att varje funktion innehar behörighet för respektive funktions arbetsområde. Behörighetskraven regleras i DGR kapitel 1.5.

Utbildningen motsvarar kraven i DGR 1.5 och genomförs under överinseende av handledare. Utbildningen består av ett antal webbkurser samt övningsuppgifter baserade på IATA:s underlag och avslutas med provskrivning.

Inom 24 månader måste utbildningen förnyas för fortsatt giltighet. (kursen ligger aktiv 6 månader från beställningsdatum)


Pris pr kurs med: Liten Licens : 5000-    Stor Licens : 5000-    Licens utan kostnad : 5000-   

Tillbaka
Köp