courseimage
Dokument: Shippers Declaration

 

Kursen vänder sig till personal som utfärdar frakthandlingar för farligt gods som skall flygas. Kursen visar uppbyggnad och struktur på det dokument som skall användas.
Dessutom tar kursen mycket detaljerat upp ett antal exempel på hur man fyller i en Shippers Declaration för olika typer av försändningar. Under hela kursen varvas goda råd och tips på hur man undviker de vanligaste felkällorna! 

Pris pr kurs med: Liten Licens : 580-    Stor Licens : 280-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp