courseimage
Farligt avfall som farligt gods
Kursen går igenom hantering, klassificering, dokumentation m.m. av farligt avfall som också klassas som farligt gods.

 

Om kursen:
I den här kursen går vi igenom begreppen farligt avfall och farligt gods samt visar detaljerat hur vi ska klassificera farligt avfall som ska transporteras som farligt gods. Vi visar hur systemet fungerar när vi ska välja ett lämpligt UN nummer till vårt avfall.
Dessutom visar vi vilka förpackningsalternativ som står till buds. Vi går också igenom del 16 i Bilaga S, som innehåller vissa lättnader för nationella transporter. Sist men inte minst presenterar vi förslag, både generella och specifika, hur vi ”översätter” den gamla gruppindelningen som fanns i Bilaga S, del 16, till dagens krav på fullständiga klassificeringar.

Not: För den personal som inte behöver lika djupgående kunskap i regelverk och föreskrifter finns en förkortad version tillgänglig (Farligt avfall som farligt gods- light).

Kurstid: ca 2 timmar.

Rekommenderas till: 
Arbetsledare, delaktig personal m.m. som fysiskt hanterar, eller är delaktig i planeringen av farligt avfall som klassas som farligt gods. Utöver den praktiska hanteringen går denna kurs lite mer på djupet i klassningar, regelverk och föreskrifter. (För den personal som inte har behov av lika djupgående kunskap i regelverk och föreskrifter finns en lite kortare och bättre lämpad version tillgänglig (Farligt avfall i praktiken)).  

Kursen innehåller:

- Farligt avfall vs farligt gods           - Vad som krävs för klass 1
- Lagstiftning                                   - Säker hantering
- Klassificering                                - Transportdokument FA
- Godsdeklaration                           - Säkerhetsrådgivare
- Förpackningar                              - UN nummer vs grupper Bilaga S
- Utbildning


Pris pr kurs med: Liten Licens : 680-    Stor Licens : 460-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp