courseimage
Farligt avfall som farligt gods -light
Kursen riktar sig till personal som praktiskt hanterar farligt avfall som även klassas som farligt gods.

 

Om kursen:
I den här kursen går vi igenom begreppen farligt avfall och farligt gods. Vi visar också hur systemet fungerar när vi ska klassificera vårt avfall som farligt gods.
Dessutom visar vi vilka förpackningsalternativ som står till buds. Vi ger också lite praktiska tips om säker hantering. Vi tittar också på de lättnader som finns för nationella transporter. Sist men inte minst presenterar vi förslag, både generella och specifika, hur vi ”översätter” den gamla gruppindelningen som fanns i Bilaga S, del 16, till dagens krav på fullständiga klassificeringar.

Kurstid: ca 2 timmar.

Rekommenderas till: 
Arbetsledare, delaktig personal m.m. som fysiskt hanterar farligt avfall/farligt gods. Denna kurs fokuserar i första hand på de mer praktiska aspekterna.
 
Not: För den som behöver mer djupgående kunskap i regelverk och föreskrifter finns en utökad version tillgänglig (Farligt avfall som farligt gods. 

Kursen innehåller:
- Farligt avfall vs farligt gods           - Vad som krävs för klass 1
- Lagstiftning                                    - Säker hantering
- Godsdeklaration                          - Utbildning
- Förpackningar                               - UN nummer vs grupper Bilaga S

Pris pr kurs med: Liten Licens : 480-    Stor Licens : 260-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp