courseimage
FME (Flyg)
FME Flyg (Förpackning, Märkning, Etikettering)

 

I den här kursen går vi igenom hur vi ska förpacka, märka och etikettera vårt farliga gods som ska flygas. Vi redogör i detalj vad som anvisas i DGR, samt ger en hel del tips och trix genom ett antal exempel som är vanligt förekommande. Kursen är indelad i x delar. Varje del avslutas med kontrollfrågor.

Kursen ingår även som en delkurs i behörighetsutbildningen DGR 1.5.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 480-    Stor Licens : 280-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp