courseimage
RID 1.3 påbyggnad
RID 1.3 påbyggnad

 

Denna kurs utgör ett komplement till ADR 1.3-kursen. Tillsammans ger dessa kurser behörighet enligt RID 1.3. Notera dock att för full behörighet kan det krävas vissa verksamhetsbaserade kompletteringar, beroende på funktion hos berörd personal (se RID 1.3.2.2.1).
Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Tillbaka
Köp