ADR utbildning för chaufförer
safepac

Nästa utbildningstillfälle: 

ADR Grund:                                                                16-17 Feb 2021 (online)  

ADR Klass 1:                                                                18 Feb 2021 (online)   

ADR Tank Grund:                                                       19-20 Feb 2021 (online) 

Plats:                                                                           Utbildningen sker online, praktiska övningar på Restaurang                                                                                                   Strandkanten i Karlskoga


OBS!

Safepac har av MSB erhållit ett godkännande att tillfälligt genomföra ADR utbildningar helt på distans. Detta innebär att deltagaren genomför utbildningen i form av webbaserad utbildning, quiz och lärarledd gemensam genomgång via Teams. Den praktiska delen som innefattar brand och första hjälpen måste även fortsättningsvis hanteras fysiskt så detta genomförs efter avklarad distanskurs. Tveka inte att meddela oss vid eventuella funderingar. Mer praktisk information ges i förbindelse med anmälan. 


ADR quiz inkluderad i utbildningen

I utbildningen får alla deltagare tillgång till vår ADR quiz som kan användas även efter genomförd utbildning och ända fram till provskrivningen hos Trafikverket. QUIZ:en ingår som en del av utbildningen och medför ingen extra kostnad för eleven.


Information om Corona-virus och smittorisk

Vi genomför våra planerade utbildningar och följer folkhälsovårdens aktuella information gällande Corona-viruset. 

Vårt agerande för minskad smittorisk och oro:

- Friska deltagare utan sjukdomssymtom

- Handhygien

- Rena och rymliga lokaler

- Begränsade resor för utbildaren


Information om provskrivning hos Trafikverket efter genomförd utbildning. 

OBS! Just nu finns det begränsat med provskrivningstillfällen i landet och vi rekommenderar er att kolla upp detta innan ni bokar utbildningen hos oss. 

Eleven bokar själv sin elektroniska provskrivning hos Trafikverket.se. Vi rekommenderar att provskrivningen bokas så tidigt som möjligt och innan den lärarledda utbildningen startar för att säkra plats. Mer information om detta finns att hitta på MSB.se. 

Safepac har utvecklat ett nytt verktyg i form av en elektronisk Farligt Gods QUIZ som liknar den nya elektroniska provskrivningen. Detta gör eleven bättre förberedd till sin provskrivning hos Trafikverket och har större möjligheter till att bli godkänd. Eleven kan även efter genomförd utbildning fortsätta att träna sig i QUIZ:en fram till sitt provdatum. 


Priser

Grundutbildningar

ADR grund:                                                              4600 SEK

Kompletterande behörighet tank:                    3200 SEK

Kompletterande behörighet klass 1:                  1500 SEK


Repetitionsutbildningar

ADR grund:                                                            3400 SEK

Repetition tank:                                                  2000 SEK

Repetition klass 1:                                               1500 SEK


Kurslitteratur, frukost, lunch, fika mm. ingår i våra lärarledda utbildningar.

Alla priser är exklusive moms.


Avbokningsregler: 

Avbokning skall sändas skriftligt till Safepac. Avbokning kan ske fram till 3 veckor innan kurstillfället utan kostnad, därefter debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kurstillfället debiteras hela kostnaden. En bokad plats får utan kostnad ersättas med en annan person, förutsatt att detta meddelas Safepac i förväg. 

_____________________________________________________________________

Grund- och repetitionsutbildningar för styckegods, tank och klass 1!

Förare av fordon som transporterar farligt gods skall ha ett ADR- intyg som visar att de har deltagit i en kurs med godkänd examination på de särskilda krav som ska uppfyllas vid transport av farligt gods (ADR 8.2.1). Är du i behov av ett ADR- intyg eller har ett som behöver förnyas så kan vi hjälpa dig med detta.


Är du osäker på om du behöver ha en ADR förarutbildning?

Ta i så fall kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att undersöka detta. Vid vissa tillfällen kan mindre mängder av farligt gods transporteras som ett undantag ifrån ADR. Det kan i så fall räcka med en så kallad "1.3 utbildning". Den tar du enklast på vår hemsida direkt på nätet. Mer information om kursen hittar du under "webbutbildning".


Utbildning på plats hos er

Vi kan också på förfrågan genomföra lärarledda utbildningar på plats hos er. För att detta ska låta sig göras krävs ett visst antal deltagare. Pris för denna typ av anpassade utbildningar avtalas i förväg och kan variera beroende på antal deltagare och andra eventuella praktiska omständigheter. Ta gärna kontakt med oss för mer information om detta är av intresse för er.


Vill du bli kontaktad?

Har du frågor om våra kurser, behöver du hjälp? Eller vill du kontakta oss av andra orsaker? Använd schemat nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.

Kontaktschema